FAU

Her ligg dei nyaste møtereferat frå FAU-møta. 

Referat 21/10-19

Referat 18/11 - 19

Referat 3/2 - 20

Referat 27/9-21

Referat 01/11-21

Referat 21/3-22

Referat 12/9 og 4/10-22

Skuleåret 2022/23 er FAU samansett slik:

Leiar: Torgeir Hellebust (repr. 4.klasse)

Nestleiar: Cecilie Amdam (repr. 7.klasse)


Sekretær: Kathrine Lange (repr. 3.klasse)

Kasserar: Jon Osdal  (repr. 5.klasse)

Medlem: Ellen S. Johansen (repr. 6.klasse)
Medlem: Tove Frostad (repr. 2.klasse)
Medlem: Ranja Hjelvik (repr. 1.klasse)


Leiaren er FAU sin representant i skulestyret. Nestleiar er vara.

Både leiar og nestleiar sit i SMU (skulemiljøutvalet).

Nestleiaren representerer Vike i det kommunale foreldreutvalet (KFU).

Valnemd for neste skuleår er dei som går ut: Ellen S. Johansen og Tove Frostad. Neste års klassekontakt for 1.klasse blir valt i juni.