FAU

Her ligg møtereferat fra FAU møter. 

Referat - 8/5 - 2017

Referat - 14/6 - 2017

Referat - 4/9 - 2017

Referat - 25/9 - 2017

Referat - 6/11 - 2017

Referat - 4/12 - 2017

Referat - 5/2 - 2018

Referat - 19/3 - 2018

Referat - 4/6 - 2018

Referat - 1/10 - 2018

Referat - 10/12 - 2018

Referat - 28/1 - 2019

Referat - 11/3-2019

Skuleåret 2018/19 er FAU samansett slik:

Leiar: Anne Karin Wessel Gallagher (repr. 4.klasse)
Nestleiar: Linn Iren Daugstad (repr. 2.klasse)
Sekretær: Kathrin Villa (repr. 5.klasse)
Kasserar: Anne Marte Nerheim (repr. 7.klasse)
Medlem: Mari Skjegstad (repr. 3.klasse)
Medlem: Amanda Vatnehol Solevågseide (repr. 1.klasse)
Medlem: Jørn Sætre (repr. 6.klasse)

Leiaren er FAU sin representant i skulestyret. Nestleiar er vara.

Både leiar og nestleiar sit i SMU (skulemiljøutvalet).

Nestleiaren representerer Vike i det kommunale foreldreutvalet (KFU).

Valnemd for neste skuleår er dei som går ut: Anne Karin W. Gallagher, Linn Iren Daugstad og Jørn Sætre. Neste års klassekontakt for 1.klasse blir valt på informasjonsmøtet for nye elevar til våren.

FAU

Her ligg møtereferat fra FAU møter. 

Referat - 8/5 - 2017

Referat - 14/6 - 2017

Referat - 4/9 - 2017

Referat - 25/9 - 2017

Referat - 6/11 - 2017

Referat - 4/12 - 2017

Referat - 5/2 - 2018

Referat - 19/3 - 2018

Skuleåret 2018/19 er FAU samansett slik:

Leiar: Anne Karin Wessel Gallagher (repr. 4.klasse)
Nestleiar: 
Sekretær: 
Kasserar: Anne Marte Nerheim (repr. 7.klasse)
Medlem: Linn Iren Daugstad (repr. 2.klasse)
Medlem: Amanda Vatnehol Solevågseide (repr. 1.klasse)
Medlem: Jørn Sætre (repr. 6.klasse)

Medlem: Mari Skjegstad (repr. 3.klasse)

Medlem: Kathrin Villa (repr. 5.klasse)

Leiaren er FAU sin representant i skulestyret. Nestleiar er vara.

Både leiar og nestleiar sit i SMU (skulemiljøutvalet).

Nestleiaren representerer Vike i det kommunale foreldreutvalet (KFU).

Valnemd for neste skuleår er dei som går ut: Anne Karin W. Gallagher, Linn Iren Daugstad og Jørn Sætre. Neste års klassekontakt for 1.klasse blir valt på informasjonsmøtet for nye elevar til våren.