Søknadskjema skule

Vike Montessoriskule er godkjent for 70 elevplassar. Her finn du inntaksreglement, prisar og søknadsskjema. 

Ta gjerne kontakt om de vil ha meir informasjon, eller ønskjer å stikke innom for å sjå dykk litt rundt.

Vi har informasjonsmøte for nye søkjarar og andre interesserte torsdag 25.01.24 kl.18.00.

Søknadsfrist for nytt skuleår er 1.februar.  

Søknadsskjema

Inntaksreglement

Permisjonssøknadsskjema (skal nyttast dersom eleven skal ha fri meir enn 3 dagar)

Stadfesting om delt bustad

Søknad om skuleskyss