Søknadskjema skule

Vike Montessoriskule er godkjent for 70 elevplassar. Her finn du inntaksreglement, prisar og søknadsskjema. 

Ta gjerne kontakt om de vil ha meir informasjon, eller ønskjer å stikke innom for å sjå dykk litt rundt.

Vi har informasjonsmøte for nye søkjarar og andre interesserte kvart år i starten av februar, neste er onsdag 09.02.22 kl.18.00.

Søknadsfrist for nytt skuleår er 15.februar.  

Søknadsskjema

Inntaksreglement

Permisjonssøknadsskjema (skal nyttast dersom eleven skal ha fri meir enn 3 dagar)

Stadfesting om delt bustad

Søknad om skuleskyss