Informasjon

Vike Montessoriskule ligg på Ytre Vike, med flott natur rundt oss på alle kantar.

Skuledagen starter kl.08.30 og er ferdig kl.14.30 for alle årsstega.

Skuleåret 2023/24: oppstart måndag 21.august kl.10.00. SFO oppstart same dag, kl.07.00.

Aktuell informasjon:

Endring i kap 9A i Opplæringslova 01.08.17.

Ei ny handhevingslov erstatter den gamle klageordninga. Skulen har no lovfesta nulltoleranse mot krenkingar som t.d. mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skulen har ei plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøkje saka og å setje inn tiltak der det er behov for det. Det er no også enklare, tryggare og raskare for elevar og foreldre å få prøvd saka si hos Fylkesmannen. Meir informasjon om dette finn du på Utdanningsdirektoratet (Udir) sine nettsider.