Styret ved Vike Montessoriskule

Styrleiar: Einar Skjegstad

Nestleiar: Amanda Larsen Vatnehol

Styremedlem: Anny Aklestad

Styremedlem: Gina Isabelle Frostad Olsen

Vara for Einar Skjegstad: Anita Nyhagen

Vara for Anny Aklestad: Olha Lyakhovyn

Vara for Amanda L. Vatnehol: Liv Gunn Gisnås

Vara for Gina Isabelle F. Olsen: Bjørn-Vegard Løvik

Representant frå FAU: Torgeir Hellebust

Vara: Cecilie Amdam

Representantar frå tilsette: Bård Olav Hjelvik og Yvonne Lundbø-Slemmen

Vara: Anne Grete Kjersem og Anne Stavem

Representant frå elevrådet: Ole Martin Utgård Skjegstad

Vara: Adrian Frostad Sætre

Representant frå kommunestyret: Nina Kvernmo

Vara: Hilde Legernes