Styret ved Vike Montessoriskule

Styrleiar: Einar Skjegstad

Nestleiar: Amanda Larsen Vatnehol

Styremedlem: Anny Aklestad

Styremedlem: Gina Isabelle Frostad Olsen

Vara for Einar Skjegstad: Anita Nyhagen

Vara for Anny Aklestad: Olha Lyakhovyn

Vara for Amanda L. Vatnehol: Liv Gunn Gisnås

Vara for Gina Isabelle F. Olsen: Bjørn-Vegard Løvik

Representant frå FAU: Torgeir Hellebust

Vara: Ranja Hjelvik

Representantar frå tilsette: Anna Marie Mitchell og Sarah Nystøyl

Vara: Anne Grete Kjersem og Kristian Onstad

Representant frå elevrådet: Tilly d'Avis-Lange

Vara: Johan Aanes

Representant frå kommunestyret: Vibecke Sandøy

Vara: Harald Johnny Tomren