Styret ved Vike Montessoriskule

Styrleiar: Einar Skjegstad

Nestleiar: Kathrin Villa

Styremedlem: Anny Aklestad

Styremedlem: Amanda Vatnehol Solevågseide

Vara for Einar Skjegstad: Trond Aanes

Vara for Anny Aklestad: Olha Lyakhovyn

Vara for Amanda V. Solevågseide: Liv Gunn Gisnås

Vara for Kathrin Villa: Bjørn-Vegard Løvik

Representant frå FAU: Anne Karin W. Gallagher

Vara: Linn Iren Daugstad

Representantar frå tilsette: Robert Lindgren og Kristian Onstad

Vara: Anne Grete Kjersem og Rita Kjersheim

Representant frå elevrådet:

Vara:

Representant frå kommunestyret: Nina Kvernmo

Vara: Hilde Legernes