Styret ved Vike Montessoriskule

Styrleiar: Einar Skjegstad

Nestleiar: Amanda Larsen Vatnehol

Styremedlem: Anny Aklestad

Styremedlem: Gina Isabelle Frostad Olsen

Vara for Einar Skjegstad: Anita Nyhagen

Vara for Anny Aklestad: Olha Lyakhovyn

Vara for Amanda L. Vatnehol: Liv Gunn Gisnås

Vara for Gina Isabelle F. Olsen: Bjørn-Vegard Løvik

Representant frå FAU: Anne Karin W. Gallagher

Vara: Linn Iren Daugstad

Representantar frå tilsette: Robert Lindgren og Kristian Onstad

Vara: Anne Grete Kjersem og Rita Kjersheim

Representant frå elevrådet:

Vara: Justin Longva Sæter

Representant frå kommunestyret: Nina Kvernmo

Vara: Hilde Legernes